Ana Sayfa BayrakBayrak

 

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

 

Sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanması olarak ifade edilen Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (Health Technology Assesment)  iş ve işlemlerinin ulusal düzeyde yürütülmesinin usul ve esaslarını belirleyen Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi 8/02/2013 tarihli ve 422 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yönergenin Türkçe metni için tıklayınız…

Yönergenin İngilizce metni için tıklayınız…

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr